Условия за ползване

Условията за ползване на нашия електронен магазин трябва да бъдат прочетени внимателно.

Ако искате да пазарувате от тук, това означава, че сте съгласни с условията, описани по-долу. 

Това е уеб базиран електронен магазин на EON Спорт, осигуряващ информиране или закупуване на стоки по виртуален път. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекрати използването му от лица, извършващи некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите на системата имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.eonsport.net с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Потребителите на системата нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

3. Потребителите на www.eonsport.net нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на EON Спорт.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.eonsport.net порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

5. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.eonsport.net без изрично разрешение на ЕОN Спорт.

6. Потребителите нямат право да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).

7. Потребителите на системата нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.eonsport.net.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. EON Спорт не носи отговорност за актуалността на изложените в сайта продукти, както и по отношение на описанието им и каквато и да било друга информация, предоставяна от отделните потребители на електронния магазин.

2. ЕОN Спорт не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.

3. ЕОN Спорт не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител или друго лице публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

4. ЕОN Спорт не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които EON Спорт осигурява връзка.