Доставка и рекламации

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Доставката на поръчаните от Вас стоки се извършва в срок до 2 работни дни, след като получите потвърждение, че поръчката е обработена. Заплащането на поръчаните стоки се извършва в момента на получаването им от куриерската служба. Цената за доставката упомената в процеса на подаване на поръчката и за всички пратки, независимо от тяхното тегло и подлежи на промяна. Плащането на поръчаната стока се извършва при нейното получаване от куриера, който Ви я достави .

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА, ЗАМЯНА

В седемдневен срок, считано от деня, следващ датата на подписването на приемо-предавателния протокол, клиентът има право да върне закупената стока, без да дължи обезщетение, при следните условия:

Продуктите да бъдат с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;
Да не са правени опити за поправяне на продуктите от неоторизирани лица .

Да не са изпирани или чистени на химическо или друго чистене.

Да не са на лице повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя;
Транспортните разходи за връщането на стоката до централния офис на EOН Спорт са за сметка на клиента.
Закупуването на стоката се доказва с представяне на оригиналния приемо-предавателен протокол и касова бележка .

При замяна на стока – транспорта в двете посоки е за сметка на клиента . 

Потребителят има право на рекламация при:
1. дефекти на стоката;
2. несъответствие с обявения размер 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел: 0876 211 819 магазин  или на e-mail: eonsport@abv.bg

Уважаеми клиенти, eonsport.net следи за защитата на Вашите права съгласно Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.